[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Hvordan står det til med cybersikkerheden i danske virksomheder? Oplever virksomhederne nogle af de samme udfordringer, og hvor er det mest effektivt at sætte ind for at løfte it-sikkerheden? Det har projektet Assessment on the Status of CyberSecurity in Denmark, som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet og IT Universitetet i København, sat sig for at undersøge. Og de har brug for din hjælp.


For at indhente den nødvendige viden fra virksomhederne har projektets forskere udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som spørger ind til forholdene i den enkelte virksomhed. Spørgeskemaet er tiltænkt eksperter inden for blandt andet IT sikkerhed, privacy og it-udvikling samt ledelsen.


De bedst mulige resultater af forskningsprojektet afhænger af, at mange virksomheder bidrager med deres perspektiver. Derfor opfordrer Center for Cybersikkerhed alle organisationer til at bruge 10 minutter på at besvare spørgeskemaet, som findes her.


Spørgeskemaundersøgelsen vil blive fulgt op af en kvalitativ analyse og skal munde ud i en rapport med blandt andet en status over cyber- og datasikkerheden i danske virksomheder. Forskningsprojektet er støttet af Center for Cybersikkerhed. Læs mere om projektet på https://ascd.dk/about/