Erfaringer og udfordringer i arbejdet med cyber- og informationssikkerhed var på dagsordenen, da de seks samfundskritiske sektorer og Center for Cybersikkerhed (CFCS) m.fl. mødtes virtuelt tirsdag den 27. oktober.

Møderne er en god anledning til at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Sektorerne gjorde status for arbejdet med sektorstrategierne, og der var dialog om arbejdet på nationalt plan. Sektorernes arbejde finder naturligt sted inden for rammerne af COVID19-pandemien, og mange aktiviteter afholdes i det lys digitalt. Sektorerne har blandt andet fokus på operativt samarbejde og uddannelsesaktiviteter rettet mod specifikke faggrupper.

På mødet præsenterede Cybersikkerhed desuden to nye publikationer med fokus på håndtering af ransomware. De it-kriminelle bliver stadig dygtigere til at ramme organisationer, hvor der er smuthuller i cybersikkerheden. Undersøgelsesrapporten Anatomien af målrettede ransomwareangreb og vejledningen Reducér risikoen for ransomware kan læses via links i højre side.

Netværket mellem de samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder blev oprettet i januar 2019 som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi og drives med udgangspunkt i sektorernes ønsker og behov. Center for Cybersikkerhed bidrager til netværket med blandt andet ekspertise og aktuel viden om cybertrusler og sikkerhedshændelser.