[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Danmark står fortsat over for en alvorlig cybertrussel. Truslen fra både cyberkriminalitet og cyberspionage er på det højeste mulige niveau.

Der er altid hackere, der forsøger at udnytte aktuelle begivenheder, udviklinger eller vilkår til deres fordel. Det er også tilfældet med COVID-19-pandemien, som hackere eksempelvis har udnyttet ved at sende phishing-mails, der har COVID-19 som tema.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:
”Der er ingen digital våbenhvile i denne tid. Tværtimod. Vi er meget opmærksomme på, at cyberkriminelle og fremmede stater kan udnytte krisen til at bedrage både virksomheder og borgere. Samtidig øger krisen risikoen for, at cyberkriminelle har held med deres angreb. Det skal vi gøre alt for at stoppe, og vi er allerede i højt beredskab. Specielt har vi fokus på at beskytte sundhedssektoren og vores øvrige samfundskritiske infrastruktur.”

Udnyttelsen af COVID-19 udgør et nyt element i det samlede trusselsbillede, men truslerne har på nuværende tidspunkt derudover ikke ændret sig markant. Pandemien har primært påvirket trusselsbilledet i forhold til hvilke angrebsmetoder, hackerne vælger. Eksempelvis er der set en stigning i phishing-mails, og hackere forsøger også at angribe fjernadgange.

Chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen udtaler:
”Selvom trusselsbilledet grundlæggende ikke er ændret, så kan der lige nu være en øget risiko for, at hackerne lykkes med deres angreb. It-sikkerheden er under pres hos mange myndigheder og virksomheder på grund af de ændrede arbejdsvilkår, som COVID-19-pandemien har ført med sig.”

Thomas Lund-Sørensen understreger dog behovet for at fokusere på cybersikkerheden netop nu:
”Selvom vi i Danmark er under pres og tilgængeligheden af vores systemer med rette prioriteres højt, så bør cybersikkerheden prioriteres. Det kan få alvorlige konsekvenser for Danmark, hvis vitale dele af det danske samfund bliver offer for et ransomwareangreb. Mange virksomheder, der lige nu lider økonomisk under sundhedskrisen, vil også være ilde stedt, hvis de rammes af et cyberangreb, som påfører dem yderligere økonomisk tab.”

Hent trusselvurdering: Cybertruslen mod Danmark under COVID-19-pandemien

Engelsk version: The Cyber Threat Against Denmark During the COVID-19 Pandemic