[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Trusselsvurderingen beskriver truslen fra cyberangreb, der understøtter kriminalitet, spionage, aktivisme og terrorisme samt destruktive cyberangreb.

Cybertruslen mod Danmark er meget høj – specielt trusler fra cyberkriminalitet og cyberspionage. Cyberkriminalitet rammer myndigheder, virksomheder og borgere. Samtidig peger trusselsvurderingen på, at Danmark er udsat for både politisk og kommercielt motiveret cyberspionage fra fremmede stater, og at spionage anvendes aktivt af flere lande, herunder især Rusland og Kina. Truslen er særligt rettet mod myndigheder og personer, som arbejder med sikkerheds- og udenrigspolitik, herunder Udenrigsministeriet og Forsvaret.

”Cybertruslen er alvorlig og cyberkriminalitet kan ramme både den enkelte dansker hjemme foran skærmen eller samfundet som helhed. Det skaber utryghed for alle. Danmark har et stærkt og bredt cyberforsvar, men truslen udvikler sig hastigt. Derfor skal vi hele tiden tænke nyt, så vi kan være på forkant. Og vi kommer også til at styrke området endnu mere,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, siger:

”Vores samfunds håndtering COVID-19 pandemien ved bl.a. øget brug af hjemmearbejde har vist både fordelene ved og afhængigheden af sikre digitale løsninger. Det har skabt et øget fokus på cybertruslen hos både myndigheder og virksomheder.

”Truslen fra cyberkriminalitet er rettet mod alle i Danmark, og der er en stigende trussel fra målrettede ransomware-angreb mod danske myndigheder og virksomheder. Cyberkriminalitet koster ramte virksomheder i Danmark millioner og kan i værste fald ramme samfundsvigtige funktioner.

”Samtidigt fortsætter bl.a. fremmede stater med at bruge cyberspionage. Center for Cybersikkerhed behandler løbende sager om forsøg på cyberspionage mod myndigheder og virksomheder i Danmark.

”Som et lyspunkt har vi i år for første gang nedjusteret cybertruslen fra cyberaktivisme og cyberterror. Det er en konsekvens af, at truslen fra begge typer cyberangreb har været faldende.

”Udnyttelsen af COVID-19 i cyberangreb udgør et nyt element i det samlede trusselsbillede, men udnyttelsen af pandemien har i sig selv ikke ændret den generelle trussel væsentligt.”


Truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage er MEGET HØJ. Truslen fra destruktive cyberangreb og cyberaktivisme er LAV. Truslen fra cyberterror er INGEN.

Hent trusselvurderingen: Cybertruslen mod Danmark 2020

Engelsk udgave: The Cyber Threat Against Denmark 2020

Trusselsvurderingerne for energi-, transport-, luftfart-, søfart-, finans-, tele- og sundhedssektoren er desuden blevet opdateret med ændringer i kapitlerne om cyberaktivisme og cyberterror som følge af ændrede trusselsniveauer i ”Cybertruslen mod Danmark”. Ligesom i ”Cybertruslen mod Danmark” er der tilføjet et trusselsniveau for destruktive cyberangreb i disse vurderinger. Vurderingerne ligger på CFCS’s hjemmeside.