Det har været et travlt efterår for Cybersikkerhedsrådet. Oveni i den almindelige mødeaktivitet og en tæt pakket cybersikkerhedsmåned har rådet netop afholdt det sidste af i alt tre temamøder om den kommende nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Møderne var tilrettelagt som arbejdsgruppemøder, hvor rådets medlemmer kunne gå særligt i dybden med temaerne ledelsesforankring og kompetenceopbygning, robusthed og resiliens, international indsats og bidrag, og samarbejde og organisering.

Møderne bød på engagerede diskussioner om forskellige perspektiver af cyber- og informationssikkerhed, herunder muligheden for at løfte kompetenceniveauet inden for cyber- og informationssikkerhed gennem uddannelse til både offentligt og privat ansatte, mere fokus på dansk deltagelse i internationale fora, styrkelse af samarbejde med offentlige og private aktører og en god dialog om sikkerhed omkring kritisk infrastruktur.

Rådets input bliver videregivet til den tværministerielle styregruppe, hvor arbejdet med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi er forankret.

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen, og rådet skal desuden undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejder.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer. Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Rikke Hougaard Zeberg fra Digitaliseringsstyrelsen, Thomas Lund-Sørensen fra Center for Cybersikkerhed og koncerndirektør Bjarke Alling fra Liga ApS. Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019, og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021.

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og bidrager til videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. Rådet byder desuden ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen. Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer. Cybersikkerhedsrådet har et delt offentligt-privat formandskab.

Cybersikkerhedsrådet består af 21 medlemmer, som er udpeget for en toårig periode fra 2022-2023.