[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Medlemmerne i Cybersikkerhedsrådet drøftede på mødet d. 2. marts bl.a. udkast til en national tilstandsanalyse, input til udvikling af den nationale strategi og Cybersikkerhedsrådets arbejdsprogram for 2020. Forsvarsministeren lagde vejen forbi for at vise sin opbakning til arbejdet. Ministeren satte ord på den politiske retning på området for cybersikkerhed, der bliver prioriteret højt.

Drøftelserne om input til udvikling af den nationale strategi tog afsæt i tre centrale temaer - teknisk robusthed, kompetencer og samarbejde – hvor medlemmerne i mindre grupper udvekslede ideer, viden og erfaringer. Blandt flere emner blev der fx drøftet muligheder for at styrke indsatsen for videndeling mellem aktører, der har erfaringer med sikkerhedshændelser, og muligheder for at styrke kompetenceudviklingen på tværs af uddannelsesniveauer.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:
”Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet godt fra start i Cybersikkerhedsrådet. Mit håb er, at Cybersikkerhedsrådet kommer til at udgøre et vigtigt bidrag til arbejdet med cybersikkerhed. Der er brug for alle gode kræfter til at gøre Danmark digitalt sikkert og robust på tværs af den offentlige og private sektor. Det kræver samarbejde og vedvarende fokus ikke mindst på teknik, kompetencer og organisering”.

Med udgangspunkt i medlemmernes forskellige fagligheder og baggrund var der god mulighed for at komme godt omkring, hvordan Cybersikkerhedsrådet kan bidrage til arbejdet med at styrke cyber- og informationssikkerheden i Danmark. Der blev både drøftet ideer til konkrete indsatser og bredere linjer og målsætninger som vil indgå i Cybersikkerhedsrådets arbejde i 2020.

Om Cybersikkerhedsrådet
Det offentlig-private Cybersikkerhedsråd skal rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen, og rådet skal desuden byde ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer. Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed og koncerndirektør Bjarke Alling, Liga Aps. Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019 og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021, hvor den nuværende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed udløber.