Tirsdag den 29. september repræsenterede CFCS for anden gang Danmark i den europæiske øvelse i cybersikkerhed, BlueOlex. Øvelsen havde denne gang fokus på samarbejde og deling af information på operationelt niveau i tilfælde af en større cybersikkerhedshændelse, hvor flere vigtige sektorer på tværs af EU er sat ud af drift. Øvelsen førte til vigtige drøftelser af hvilken information, der er behov for på henholdsvis operationelt niveau og det politiske niveau i EU under en større cybersikkerhedshændelse.

BlueOlex havde også til formål at teste det nyetablerede operationelle netværk CyCLONe (Cyber Crises Liason Organisation Network). CyCLONe er en del af EU's krisestyringsramme for cybersikkerhed og adresserer det operationelle niveau i Kommissionens henstilling om en koordineret reaktion på væsentlige cybersikkerhedshændelser og –kriser, det såkaldte Blueprint. Blueprintet tager afsæt i tre niveauer af krisehåndtering (politisk-strategisk, operationelt og teknisk). CyCLOne skal bidrage til et samlet europæisk situationsoverblik under større cyberkriser i EU samt supplere til det politisk-strategiske niveau og det tekniske niveau i form af EU's CSIRT-netværk.

Det er planen, at BlueOlex skal gentages årligt, og at Rumænien skal være vært for øvelsen i 2021.

Læs mere om øvelsen her.