[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Måneden gav anledning til events, morgenmøder, debatter, ekspertoplæg og nationale kampagner, der skal ruste danskerne mod de digitale trusler. En lang række myndigheder, virksomheder, biblioteker og organisationer afviklede arrangementer med fokus på digital sikkerhed i forbindelse med national cybersikkerhedsmåned.

Den digitale sikkerhed skal løftes i fællesskab 
I løbet af oktober har en lang række myndigheder, virksomheder og organisationer stillet deres viden gratis til rådighed og stået bag store og små aktiviteter og begivenheder. Digitaliseringsstyrelsen har været national kampagnekoordinator for cybersikkerhedsmåneden, i samarbejde med Center for Cybersikkerhed. 

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, er meget tilfreds med den store opbakning:

”Bredden af begivenhederne i oktober vidner om, at bevidstheden om digital sikkerhed for alvor er ved at bide sig fast. De digitale svindlere bliver dygtigere, så både borgere, offentlige ansatte og virksomhederne skal have opgraderet deres digitale kompetencer. National cybersikkerhedsmåned har vist sig at være en rigtig god anledning til at sætte sikkerhed på dagsordenen. Så vi gentager successen næste år,” siger Rikke Hougaard Zeberg.

Også chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, glæder sig over den store interesse, som det fælles fodslag i cybersikkerhedsmåneden har medført:

”Cybersikkerhed er en holdsport, og det store engagement på tværs af myndigheder, virksomheder og organisationer afspejler dette. Arbejdet stopper naturligvis ikke her, men måneden er et redskab til at styrke det arbejde, vi alle sammen står med for at gøre Danmark digitalt sikkert" siger Thomas Lund-Sørensen.

Informationssikkerhed på dagsordenen
Som initiativtagere til national cybersikkerhedsmåned har både Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed også selv bidraget aktivt til måneden.

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har i samarbejde med politiet og Finans Danmark stået bag kampagnen ’Et klik kan ændre alt’. Fokus har været at ruste danskerne mod snyd og bedrag på nettet. Et fænomen, der i følge politiet er i kraftig vækst. På sikkerdigital.dk/etklik kan man fx teste sig selv og se, om man falder i de digitale fælder.

Der blev også afholdt en stor fællesoffentlig bootcamp om sikkerhedsstandarden ISO 27001 for 300 offentligt ansatte, der arbejder med informationssikkerhed. Og der er lanceret nyt awareness-materiale målrettet HR-medarbejdere, udbudsjurister og systemforvaltere i myndighederne samt afholdt undervisning af it-vejledere i nyt materiale om digital sikkerhed målrettet seniorer.

Center for Cybersikkerhed har blandt andet opdateret sin passwordvejledning og udsendte i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen en vejledning i informationssikkerhed i leverandørforhold. Derudover afholdt centerets specialister en række oplæg om cybertruslen, og hvordan man beskytter sig mod den.

Fakta om måneden
 • 46 registrerede begivenheder – bl.a. debatter, events på Kulturnatten i København, det danske cyberlandshold deltog i Cyber Challenge 2019, morgenmøder, lancering af nye awareness-materialer målrettet offentlige ansatte, it-cafeer for familier med unge, undervisning af seniorer i it-sikkerhed mv.
 • 37 bookinger af specialistoplæg.
 • Over 800.000 danskere har mødt kampagnen ”Et klik kan ændre alt” på sociale medier. Testen ’Kan du spotte de digitale fælder?’ er blevet taget over 11.000 gange. Se: sikkerdigital.dk/etklik
 • Over 300.000 har mødt den virksomhedsrettede kampagne ”Sammen mod cybertrusler” hvor virksomheder fortæller åbent om deres oplevelser med cyberangreb. Se sikkerdigital.dk/sammen-mod-cybertrusler.
 • +130 it-vejledere undervist i nyudviklet materiale om digital sikkerhed målrettet seniorer (+60 år).


Kort om national cybersikkerhedsmåned

 • Den nationale cybersikkerhedsmåned er et nyt tiltag, der ligger i oktober.
  Måneden skal hjælpe til at løfte den digitale sikkerhed for borgere, virksomheder og myndigheder i Danmark. Initiativet ligger i forlængelse af den europæiske cybersikkerhedsmåned.
 • Digitaliseringsstyrelsen er national koordinator for den nationale cybersikker-hedsmåned. Initiativet gennemføres i samarbejde med Center for
  Cybersikkerhed.
 • Læs mere om cybersikkerhedsmåneden og de afviklede aktiviteter på sikkerdigital.dk/ncsm.
 • På sikkerdigital.dk har Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen samlet vigtig viden og gode råd om informationssikkerhed til borgere, virksomheder og myndigheder.