[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

For første gang afholdes der en sommerskole i cybersikkerhed som et samarbejde mellem Center for Cybersikkerhed og en række uddannelses- og forskningsinstitutioner: Københavns Erhvervsakademi, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og DTU - Technical University of Denmark. Afholdelsen finansieres gennem en bevilling fra Center for Cybersikkerhed.

Sommerskolen finder sted fra den 19.-23. august 2019 på KEA, Københavns Erhvervsakademi, og omfatter tidsaktuelle indlæg, der giver deltagerne viden, de kan benytte i dagligdagen. Deltagerne forventes at arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi eller at være i gang med en uddannelse inden for området.

Sommerskolen er også et sted, hvor erhvervslivet, det offentlige og studerende kan mødes og have en uformel dialog om interessen for cybersikkerhed, herunder hvordan virksomheder og borgere kan beskytte sig bedre på internettet. Det er således også tanken, at sommerskolen kan fungere som grobund for kommende samarbejder inden for cybersikkerhed.

Læs mere om sommerskolen samt tilmelding her: https://www.tilmeld.dk/cybersommerskole

Tilmeldingsfristen til sommerskolen er 5. august 2019.