[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Bestyrelsesforeningen har i samarbejde med blandt andre Center for Cybersikkerhed udarbejdet en vejledning til bestyrelser om Cybersikkerhed. Vejledningen lanceres i dag på en konference om cybersikkerhed for bestyrelser, afholdt af Bestyrelsesforeningen. På konferencen deltager blandt andre chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, i en paneldebat for at diskutere, hvordan virksomheder kan styrke deres strategiske cyberkompetencer.

”Truslen mod danske virksomheder fra cyberkriminalitet og cyberspionage er meget høj, og det er ikke kun de store virksomheder, der bliver ramt. Bestyrelsen har ansvaret for at vurdere virksomhedens risici og beslutte på hvilket niveau, virksomheden skal beskytte sig mod cybertrusler. Der er generelt brug for, at virksomhederne prioriterer cybersikkerhed højere og i den forbindelse skal ledelsen gå forrest. Alle bestyrelser bør læse denne vejledning, som kan hjælpe dem i gang med arbejdet. Og de bør om muligt også deltage i de uddannelsesmuligheder, der bliver tilbudt,” udtaler chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.

Bestyrelser har brug for kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed. Ikke kun for at vurdere risici men også for at gøre sikkerhed til en konkurrencefordel og en styrke for virksomhedens produktudvikling og forretningsmodel. Det er bestyrelsens opgave og ansvar at føre effektiv kontrol med håndteringen af virksomhedens risici - blandt andet for at beskytte og skabe afkast af den forretning, som bestyrelsen er sat til at varetage på vegne af ejerne.

Mange bestyrelser mangler dog tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne adressere virksomhedens risici på cyberområdet. Derfor har Bestyrelsesforeningen i samarbejde med en række partnere, herunder Center for Cybersikkerhed, udarbejdet en vejledning til bestyrelser om cybersikkerhed. Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder, herunder små- og mellemstore virksomheder.

Vejledningens anbefalinger er udarbejdet som led i projektet ”Styrkelse af strategiske cyberkompetencer i danske virksomheder,” der har til formål at øge opmærksomheden over for cyberrisici og at styrke kompetencerne inden for cybersikkerhed i danske bestyrelser og direktioner, herunder bestyrelser og direktioner i små og mellemstore virksomheder.

Projektet er støttet af Industriens Fond, og er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed.

Projektet udføres af Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer i samarbejde med en partnerkreds bestående af CBS, CBS Bestyrelsesuddannelserne, Aalborg Universitet (AAU), World Economic Forum, Dubex, EY, IBM, PwC, Center for Cybersikkerhed (CFCS) og Kromann Reumert.

Hent vejledningen Cybersikkerhed i bestyrelser.