[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Cybertruslen er stigende i både omfang og kompleksitet, og der er behov for tæt samarbejde og videndeling mellem centrale aktører. Onsdag den 20. marts 2019 afholdtes møde i Kontaktgruppen for Cybersikkerhed i regi af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi fra maj 2018.

Mødet var en anledning til at orientere om den aktuelle cybertrussel og orientere status på relevante initiativer i den nationale strategi bl.a. arbejdet med informationsportalen ”sikkerdigital.dk” og det landsdækkende center for behandling af sager vedrørende it-relateret kriminalitet (LCIK), der bl.a. giver mulighed for at indberette anmeldelser digitalt. Mødet var også en anledning til at orientere om cyberakademiet, der bl.a. har til formål at rekruttere junioranalytikere til CFCS’ cybersituationscenter samt give status på arbejdet med udkast til en ny CFCS-lov.

Kontaktgruppen består af repræsentanter på chefniveau fra samtlige ministerier samt KL og Danske Regioner. Gruppen mødes to gange årligt under ledelse af chef for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen og direktør i Digitaliseringsstyrelsen Rikke Hougaard Zeberg. Formålet med kontaktgruppen er at sikre videndeling og en tæt kobling mellem den centrale indsats for cyber- og informationssikkerhed og det konkrete arbejde med cyber- og informationssikkerhed i myndigheder og sektorer på tværs af den offentlige sektor.