[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Videndelingsnetværket om cybersikkerhed for de samfundskritiske sektorer mødes for tredje gang i dag for at dele sektorspecifikke erfaringer til gavn for cyber- og informationssikkerheden på tværs af de seks sektorer og for Danmark som helhed. Fokus på mødet er bl.a. på varsler og hændelseshåndtering samt hvordan samarbejdet fortsat kan udbygges.

Netværket er etableret som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, hvor de seks samfundskritiske sektorers (tele, energi, søfart, transport, sundhed og finans) decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder og CFCS mødes flere gange årligt for at opbygge et tæt samarbejde. Netværket drives med udgangspunkt i de samfundskritiske sektorers ønsker og behov. CFCS bidrager til netværket med bl.a. teknisk ekspertise, relevant viden om cybertrusler og sikkerhændelser.