[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Danmark rangerer efter den seneste opdatering af det internationale National Cyber Security Index (NCSI) i den globale top-10 med en flot 6. plads. Målingen ligger dermed i tråd med andre internationale undersøgelser på digitaliseringsområdet, hvor Danmark ofte er blandt de bedste.

Den flotte placering kommer, efter at Danmark i de seneste år har styrket indsatsen markant på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Med sidste års forsvarsforlig og regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed blev der således afsat over 1,5 mia. kr. til området over de kommende år og igangsat en række initiativer med henblik på at løfte det nationale it-sikkerhedsniveau.

Derudover har Danmark blandt andet implementeret EU's direktiv om net- og informationssikkerhed, integreret cybersikkerhed i de nationale beredskabsøvelser, gjort ISO 27001 standarden for informationssikkerhed obligatorisk for de statslige myndigheder og generelt øget fokus på arbejdet med it-sikkerhed på tværs og i de enkelte sektorer.

National Cyber Security Index udvikles og vedligeholdes af det estiske e-Governance academy. Placeringen beregnes ud fra 46 indikatorer, fordelt på de tre overordnede kategorier "Generelle cybersikkerhedsindikatorer", "Grundlæggende cybersikkerhedsindikatorer" og "Hændelses- og krisehåndteringsindikatorer".

Der ses blandt andet på landenes kapacitet i forhold til bekæmpelse og efterforskning af cyberkriminalitet, beskyttelsen af kritisk infrastruktur og persondata, undervisning i og uddannelser indenfor it-sikkerhed, samt på nationale trusselsvurderinger og styring i relation til spørgsmål angående cybersikkerhed. Selve oversigten kan findes her.