[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Der er tale om lønnet uddannelse i tre måneder, hvor man som kandidat til et job i det Nationale Cybersituationscenter bliver undervist af erfarne og dygtige kræfter i, hvordan man detekterer og håndterer digitale angreb mod kritisk infrastruktur i Danmark. Uddannelsen retter sig mod kandidater, som har it-interesse, evner og lyst til en karriere inden for cybersikkerhed, men som ikke nødvendigvis har den fornødne uddannelse eller træning.

Cybersituationscenteret skal fra 2020 være bemandet døgnet rundt, året rundt, og for at kunne sikre det mål vil CFCS i 2019 uddanne en række nye junior analytikere til Cybersituationscenteret. Uddannelsen vil blive gennemført igen i 2020.

”Det er ikke nyt, at medarbejdere med it-kompetencer er en knap ressource i det danske samfund. Derfor har CFCS valgt at etablere en ny specialiseret uddannelse inden for cybersikkerhed, hvor vi prioriterer at se på potentialet hos kandidaterne og ikke kun på, om de kan fremvise et eksamensbevis eller forudgående erfaring. Det betyder, at vi søger i et bredt felt af unge kvinder og mænd, og at vi er parate til at lære dem dét om cybersikkerhed, som de mangler at kunne for at komme i gang med en it-karriere med fokus på cybersikkerhed,” siger chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.

Uddannelsen vil være modulopbygget over 12 uger, hvor grundmodulet vil indeholde undervisning i blandt andet datasikkerhed, netværksforståelse og programmering, mens undervisningen i modul 1 vil gå i dybden med angrebstyper, angrebsopdagelse, analyser af sikkerhedshændelser og brug af relevante tekniske værktøjer. Efter 12 ugers uddannelse vil omkring 10 kandidater blive tilbudt et job i Cybersituationscenteret, hvor de vil indgå som junior cyberanalytikere og dermed blive del af det hold, som først opdager angreb mod dansk kritisk infrastruktur.

”Udover at vi uddanner kandidaterne til at varetage jobbet som junior cyberanalytikere, så er det også CFCS’ mål, at vi gennem uddannelsen bidrager til at højne cybersikkerheden generelt i Danmark. De kandidater, som ikke skal arbejde hos os, kan bruge deres nylærte viden hos de mange andre virksomheder, som efterspørger it-sikkerhedskompetencer. Uddannelsen bliver dermed også et bidrag til et sikkert digitalt Danmark,” siger chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.

Der er ansøgningsfrist til jobbet den 2. april, hvorefter de udvalgte kandidater går videre til et forløb med uddannelsesinterview og en sikkerhedscreening. Uddannelsen er planlagt til at starte 1. august 2019.

Du kan læse mere i jobopslaget på http://www.cfcs-sitcen.dk 

Om CFCS’ uddannelse for junior cyberanalytikere:
Uddannelsen begynder 1. august 2019. Der er planlagt minimum to uddannelsesforløb – et i 2019 og et i 2020. Målgruppen er it-interesserede, som kan lide at arbejde med computer og skærm, og som måske er introduceret til - eller har til gode at lære - basal viden om cybersikkerhed. Uddannelsen er lønnet, og undervisningen foregår fuld tid fra mandag til fredag i Københavnsområdet.

Om jobbet som junior cyberanalytiker:
En junior cyberanalytiker skal monitorere alarmerne fra CFCS’ prober og opsætte regler i regelhåndteringssystemet i tæt samarbejde med resten af analytikerne i situationscenteret. De nyansatte analytikere skal også anvende relevante oplysninger og threat intel fra open source-kilder, vedligeholde situationsbilledet og være kontaktpunkt for virksomheder og myndigheder, som er udsat for alvorlige cyberhændelser. Cyberanalytikerne vil også indgå som et centralt første led i håndteringen af konkrete cyberangreb.

Om Cybersituationscenteret:
Cybersituationscenteret er oprettet som en del af forsvarsforliget for perioden 2018 til 2023. Centeret har til opgave at opbygge et nationalt cybersituationsbillede i tæt samarbejde med offentlige myndigheder, forsvaret og virksomheder, herunder i de seks samfundsvigtige sektorer: Tele, energi, transport, sundhed, søfart og finans. Det er ligeledes situationscenteret, som anvender CFCS’ sensornetværk, som har til opgave at opdage cybertrusler mod de tilsluttede virksomheder og myndigheder.

Læs mere om centeret på www.cfcs-sitcen.dk, hvor centeret udgiver varsler, trusselsvurderinger og rapporter, og på Twitter på @CFCSsitcen.