[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

En ny undersøgelsesrapport fra CFCS beskriver, hvordan en fremmed aktør har gennemført flere målrettede angreb på organisationer i den danske energisektor med henblik på spionage. Viden om organisationer, der driver samfundsvigtig infrastruktur, er særligt værdifuldt for fremmede stater, da den bl.a. kan bruges som forberedelse af destruktive cyberangreb rettet mod Danmark i tilfælde af konflikt.

Aktøren har i 2017 forsøgt uden held at stjæle loginoplysninger til ansatte i organisationer i energisektoren. CFCS har set flere spear phishing-forsøg og vandhulsangreb.

Rapporten indeholder forslag til tiltag, der med udgangspunkt i erfaringerne fra hændelserne kan hjælpe myndigheder og virksomheder til at modvirke lignende forsøg på indbrud.

Her kan du læse hele rapporten