[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) vurderer det meget sandsynligt, at flere e-mailkonti tilhørende nuværende eller tidligere ansatte ved universiteter i Danmark har været kompromitteret af en statslig aktør. CFCS har taget kontakt til relevante parter, som vi vurderer har været berørt i sagen.

Kompromitteringen var resultat af et stort antal fremsendte spear phishing-mails målrettet ansatte på universiteter og andre organisationer verden over i perioden 2014-2016.

Cyberangrebet har i Danmark været målrettet medarbejdere ved specifikke danske universiteter med specialer inden for bl.a. økonomi, sundhed, kemi, fysik, geologi, miljø og transport.

Læs mere i Center for Cybersikkerheds trusselsvurdering.