[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Wi-fi, kamera og hurtig kommunikation med kolleger, venner og familie er helt centralt i måden, hvorpå vi bruger mobile enheder som f.eks. mobiltelefoner. Men mobiliteten medfører også en risiko, især når den overlapper med arbejdslivet.

Center for Cybersikkerhed har udarbejdet en vejledning, der kan hjælpe med at træffe en vurdering af, hvilke sikkerhedstiltag der er nødvendige for en organisation og dens medarbejdere, som anvender mobile enheder. Vejledningen bygger på et samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste om at rådgive embedsfolk om god mobilsikkerhed, men rådene kan være brugbare for alle, der ønsker at være mere sikre i deres brug af mobile enheder.

Vejledningen omfatter 15 punkter, hvor der til hvert punkt gives råd til at opnå henholdsvis ’god’, ’bedre’ eller ’bedst’ sikkerhed. Fælles for alle rådene er, at de forudsætter, at man i forvejen sørger for at have fundamental sikkerhed på plads,  for eksempel ved at anvende gode passwords og kun anvende programmer, der kan opdateres. Det kan man bl.a. læse om i Center for Cybersikkerheds vejledninger om passwords, cyberforsvar der virker og it-sikkerhed på rejsen.

”Vi går ud fra, at man allerede sørger for at holde sin telefon eller pc opdateret. Det fundamentale er nødt til at være på plads. Derefter kan man så bruge denne vejledning til f.eks. at vurdere, hvordan man bruger Wi-Fi på en sikker måde. Kan man nøjes med ’god’ sikkerhed, så kan du måske blot holde dig fra Wi-Fi uden password. Men skal din sikkerhed være ’bedst’, skal du kun gå på Wi-Fi med en VPN,” siger chef for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen.

Listen over råd og tiltag er ikke udtømmende. Dels udvikler teknologien og trusselbilledet sig løbende, dels kan der være tiltag, som er relevante for nogle, men ikke for andre. Vejledningen er således beregnet til at fungere som udgangspunkt for at vurdere, hvordan man kan hæve sit basale sikkerhedsniveau.

Hent vejledningen her.