[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

I den seneste trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) er der fokus på cybertruslen mod telesektoren i Danmark. CFCS vurderer, at overbelastningsangreb udgør den alvorligste trussel mod teletjenesterne, mens selve teleinfrastrukturen generelt er modstandsdygtig.

Overbelastningsangreb – såkaldte DDoS-angreb - udgør i dag den alvorligste cybertrussel mod tilgængeligheden af teletjenesterne. Angrebene forekommer konstant, og de udføres via teleinfrastrukturen mod især telesektorens kunder, men også mod teleudbyderne og teleinfrastrukturen og kan midlertidigt afbryde eller forringe kvaliteten af teletjenesterne.

"Telesektoren er udsat for en række alvorlige cybertrusler, som kræver, at teleudbyderne løbende vurderer, om deres processer og infrastruktur er robust over for de identificerede trusler," siger Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed.

Thomas Lund-Sørensen tilføjer: ”Særligt bør teleudbyderne vurdere, om egen krisestyringsorganisationen har adgang til de nødvendige informationer om netværksopbygning og råder over gode logdata. Erfaringen viser, at overblik over infrastruktur og logning er væsentlige redskaber, hvis truslerne bliver til en hændelse."

Cyberspionage og cyberkriminalitet truer telesektoren
CFCS vurderer, at truslen fra cyberspionage mod den danske telesektor er høj. Her kan cyberspionage både handle om at få adgang til sektorens kunder, som inkluderer samtlige danske myndigheder, virksomheder og privatpersoner, men også spionage mod udbydernes forretning for at få kendskab til teknologi og forretningshemmeligheder, som kan styrke egen teleindustri.

Cyberkriminalitet er stigende i omfang og kompleksitet, og truslen mod telesektoren er meget høj. De cyberkriminelle forsøger at lokke penge ud af virksomheder ved hjælp af falske e-mails og hjemmesider, og telesektoren ligger inde med data og kundeoplysninger, som kan være attraktive for de kriminelle, enten i forbindelse med afpresning eller anden økonomisk kriminalitet.

Nye tendenser, teknologier og tjenester vil have en betydning for den fremadrettede cybertrussel mod telesektoren.
"Telesektoren har en vigtig opgave i at drive systemer og implementere nye teknologier og tjenester på en måde, som tager højde for cybertruslen," siger Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed.

Her kan du læse hele ”Cybertruslen mod telesektoren i Danmark”.