[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Et af de mest hyppige angrebsforsøg, som netsikkerhedstjenesten observerede i 2016, var diverse former for social engineering, som eksempelvis omfatter spear phishing-mails og watering hole-hjemmesider. Særligt spear phishing-angreb er fortsat en populær angrebsvektor for APT-aktører (Advanced Persistent Threat). Spear phishing-angreb er målrettet enkeltmodtagere i en organisation med det formål at lokke modtageren til, i god tro, at aktivere ondsindede links eller vedhæftede filer, som inficerer computeren med malware.

”Det er vigtigt at sørge for, at de tekniske foranstaltninger bliver understøttet af velinformerede medarbejdere, som er bekendt med de angrebsmetoder, som hackerne benytter. Derfor skal organisationens medarbejdere allerede ved ansættelsen gøres opmærksom på disse risici og det specifikke trusselsbillede for organisationen og løbende holdes opdateret om udviklingen i cybertruslen gennem awareness-aktiviteter,” siger Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed (CFCS).

Som led i den proaktive indsats har CFCS gennemført 112 awareness-briefinger og 298 rådgivningsmøder på cybersikkerhedsområdet i 2016. CFCS har i løbet af 2016 behandlet 783 sikkerhedshændelser. På baggrund heraf har centeret blandt andet udsendt 120 varslinger til netsikkerhedstjenestens tilsluttede myndigheder og virksomheder. CFCS har endvidere udarbejdet 14 trusselsvurderinger, fem undersøgelsesrapporter og syv vejledninger på cyberområdet i 2016.


Center for Cybersikkerheds Beretning 2016 kan downloades her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til FE’s pressevagt på telefon 20 16 05 93.