[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Trusselsvurderingsenheden ved Center for Cybersikkerhed vurderer, at truslen fra cyberspionage mod forsvars- og aerospaceindustrien i Danmark er på det højeste niveau, MEGET HØJ, og at der er tale om en vedholdende trussel.
 
Chef for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen udtaler om trusselsvurderingen:

"Denne trusselsvurdering er ikke kun relevant for de store virksomheder i forsvars- og aerospaceindustrien i Danmark, men også for de mange underleverandører til industrien. Vi kan konstatere, at appetitten på intellektuel ejendom på området er stor fra visse fremmede stater, og da deres kapacitet og vilje til at indhente den gennem cyberspionage er tilsvarende stor, bør truslen tages alvorligt af industrien som helhed. Det, der gør cyberspionagen mod forsvars- og aerospaceindustrien særlig alvorlig, er, at den ikke som i mange andre højt truede sektorer alene sker for at fremme en økonomisk udvikling, men også har et sikkerhedspolitisk formål med at øge den militære kapacitet i de pågældende lande. Det medfører, at forsvars- og aerospacesektoren er udsat for særligt vedholdende og avanceret forsøg på cyberspionage."

Det vurderes, at truslen kommer fra aktører med tilknytning til fremmede stater, sandsynligvis fremmede sikkerheds- og efterretningstjenester. Flere lande benytter systematisk cyberspionage som et middel til at opnå industrielle og forretningsmæssige fordele samt styrke deres egen politiske, økonomiske og i dette tilfælde sikkerhedspolitiske position.

Anbefalinger
Center for Cybersikkerhed anbefaler på baggrund af vurderingen:

  • at topledelsen i virksomheder og organisationer i forsvars- og aerospaceindustrien handler på baggrund af det beskrevne trusselsbillede. 
  • at der anvendes en risikobaseret tilgang i organisationens arbejde med cyberforsvar, og at der foretages en risikovurdering med udgangspunkt i det aktuelle alvorlige trusselbillede.
  • At topledelsen sikrer, at der gennemføres awarenes kampagner i organisationen på baggrund af det beskrevne trusselbillede og den udarbejdede risikovurdering.

Her kan du læse trusselsvurderingen 'Cybertruslen mod forsvars- og aerospaceindustrien'.