[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Lov om net- og informationssikkerhed, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget den 10. december 2015, træder i kraft den 1. juli 2016. Samtidig træder et sæt nye bekendtgørelser – der udstedes med hjemmel i den nye lov – i  kraft.

Den nye lovgivning betyder, at kravene til teleudbydernes informationssikkerhed skærpes, således at de i højere grad tager højde for samfundets afhængighed af telenettet og afspejler det aktuelle trusselsbillede.

Netop trusselsbilledet udvikler sig i disse år, hvor de store datamængder, der sendes via telenettet, er et oplagt mål for statsstøttede grupper og enkeltpersoner, der vil udøve spionage mod danske virksomheder, myndigheder eller borgere. Derudover får statslige aktører i stigende grad øjnene op for muligheden for – som led i en konflikt – at kunne sabotere eller angribe samfundets it- og teleinfrastruktur.

Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed udtaler om loven:

”Denne nye regulering af informationssikkerheden hos de danske teleudbydere er med til at fremme robustheden i den danske teleinfrastruktur. Det vil både komme borgere, virksomheder og myndigheder til gode, da vi med reguleringen får mulighed for at hæve sikkerhedsniveauet og dermed beskytte danske interesser bedre mod de mange trusler, der hastigt udvikler sig.”

Lovgivningen indebærer bl.a., at Center for Cybersikkerhed fremover kan stille en række minimumskrav til teleudbydernes informationssikkerhed. Centeret kan desuden påbyde teleudbyderne at medtage bestemte trusler i deres risikovurderinger og gennemføre nærmere bestemte sikkerhedsforanstaltninger af væsentlig samfundsmæssig betydning. Endvidere indebærer lovgivningen, at centeret kan føre et mere effektivt tilsyn, herunder i form af inspektionsbesøg, hvor centeret vil kunne konstatere, om teleudbyderne også i praksis lever op til lovens krav.

For yderligere information kontakt pressevagten hos Center for Cybersikkerhed på tlf.: 20 16 05 93 (ikke sms).

Link til Lov om net- og informationssikkerhed