[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Anbefalingerne vedrører Signaleringssystem nr. 7 (SS7), der anvendes internt mellem teleoperatørerne til opsætning og styring af brugernes taleopkald og dataforbindelser.
 
SS7 er designet i 70’erne og 80’erne og dermed på et tidspunkt, hvor der ikke var stor fokus på informationssikkerhed. Sidenhen har telekommunikationsmarkedet ændret sig drastisk, og i 2014 og 2015 er det flere gange blevet demonstreret offentligt, at SS7 har svagheder, der i særlige situationer og med særligt udstyr kan misbruges til at følge specifikke brugeres færden samt aflytte deres kommunikation. De fællesnordiske SS7 anbefalinger beskriver, hvordan teleoperatører kan imødegå disse svagheder.
 
Dette er de første fællesnordiske anbefalinger med henblik på at styrke informationssikkerheden i telenettene, og CFCS’ erfaringer med det fællesnordiske samarbejde, der giver mulighed for at trække på viden og ekspertise fra flere lande, er positive.
 
”Jeg er overbevist om, at anbefalingerne vil bidrage til bedre informationssikkerhed i telenettene, og operatørerne skal nu arbejde videre med disse anbefalinger. I Norden ligger vi i front med brug af elektronisk kommunikation, og CFCS anser det for samfundsvigtig at fremme robustheden i telenettene,” siger chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen om anbefalingerne. 
 
Flere af teleoperatørerne opererer i flere af de nordiske lande og ser på den baggrund også en fordel ved fællesnordiske anbefalinger. Anbefalingerne er sendt direkte til de nordiske teleoperatører.

For yderligere oplysninger kontakt Center for Cybersikkerheds pressevagt på telefon
20 16 05 93.