[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Det er FE's vurdering, at den store udbredelse af Cisco's produkter betyder, at aktører vil finde det særligt attraktivt at udnytte denne sårbarhed. FE vurderer ligeledes, at offentliggørelsen af en mulig udnyttelse af sårbarheden betyder, at det er meget sandsynligt, at aktører, for eksempel kriminelle, vil forsøge at udnytte sårbarheden.

Se mere i trusselsvurderingen