[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Inden for de sidste år har flere mainframeinstallationer i Sverige og Danmark været udsat for hackerangreb. Senest har hackerangrebet mod CSC, der resulterede i kompromittering af en fællesoffentligt mainframeinstallation, trukket overskrifter. Angrebene har understreget behovet for at mainframeejere, mainframeadministratorer og kunder til mainframetjenester øger deres fokus på informationssikkerheden i mainframeinstallationer.

”Hackerangrebet mod CSC har medført et fornyet og tilsyneladende tiltrængt fokus på informationssikkerheden i mainframeinstallationer. Store dele af de offentlige databaser, der er vigtige for samfundet, kører i dag på mainframes, men der har nok været en tendens til, at mainframeinstallationers tekniske kompleksitet i sig selv er blevet opfattet som beskyttelse mod angreb. Imidlertid har hackerangrebene mod mainframeinstallationer i Danmark og Sverige tydeligt vist, at der er angribere, som har tilstrækkelig teknisk indsigt samt vilje til at udføre selv relativt avancerede angreb mod mainframeinstallationer”, fortæller chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.

”Derfor anser vi det for meget vigtigt, at de ansvarlige på alle niveauer – hos både ejere og kunder – får en bedre forståelse af risikobilledet, og af, hvordan konkrete trusler kan imødegås”, siger Thomas Lund-Sørensen.

Center for Cybersikkerheds sikkerhedsanbefaling beskriver en række konkrete tiltag, som vil gøre det muligt for myndigheder og virksomheder at mindske risikoen for vellykkede hackerangreb. Sikkerhedsanbefalingen er dermed en god anledning til, at mainframeejere går deres informationssikkerhed igennem, og at kunder til mainframeydelser drøfter anbefalingerne med deres leverandører.

”Hos Center for Cybersikkerhed er vi som altid interesseret i at fortsætte dialogen og ser frem til feedback på anbefalingerne”, siger Thomas Lund-Sørensen.

Læs sikkerhedsanbefalingen her.