[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Uddannelsen fokuserer på sikkerhed i software og netværk, og tilbyder dermed kandidater en faglig profil inden for it-sikkerhed. It-vest er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, som står for den nye masteruddannelse med specialisering i it-sikkerhed. Center for Cybersikkerhed har fungeret som sparingspartner for It-vest, og centeret lægger generelt vægt på at have en konstruktiv og løbende dialog med danske uddannelsesinstitutioner, for på den måde at være med til at understøtte, at der bliver uddannet kandidater med de rette it-sikkerhedskompetencer.  

”Vi ser både i udlandet og i Danmark samfundsvigtige områder som energiforsyningen og centraladministrationen blive udsat for cyberangreb. Det er en trussel mod dansk sikkerhed, vækst og velfærd, som tages meget alvorligt – og det er derfor, at Danmark har brug for flere skarpe specialister i it-sikkerhed. Det er vigtigt for Danmark, at vi udbygger vores kompetencer på it-sikkerhedsområdet, for behovet bliver ikke mindre i fremtiden”, siger chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen.  

Du kan læse mere om uddannelsen her.