[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Center for Cybersikkerhed har oprettet en ny gruppe, hvor deltagerne fra danske myndigheder og offentlige og private virksomheder kan udveksle viden og erfaringer om informationssikkerhed i mainframeinstallationer. Deltagerne i denne såkaldte erfa-gruppe, som havde sit første møde d. 11. september, er enten ejere af eller leaser mainframeinstallationer i Danmark.

Ifølge formanden for erfa-gruppen, Lars Thomsen, der er sektionschef i Center for Cybersikkerhed, har erfaringerne vist, at der er behov for at udvikle danske myndigheder og virksomheders viden om sikkerhed på området. Og et af de mest effektive redskaber til dette er at lære af andres konkrete erfaringer.

”Det er på denne baggrund, Center for Cybersikkerhed nu har taget initiativ til erfa-gruppen. Gruppens vigtigste ressource er deltagerne, og det første møde har vist, at der er masser af viden og villighed til at dele sine erfaringer i gruppen. Vi har derfor store forventninger til, at gruppen med tiden vil blive et tillidsbaseret netværk, hvor deltagerne kan bruge hinanden aktivt til at styrke deres daglige arbejde med informationssikkerhed i mainframeinstallationer.”

Erfa-gruppen er et led i Center for Cybersikkerheds udvikling af samarbejdet med centerets interessenter. Erfa-gruppen skal danne en ramme for videndeling, udvikling, og koordination i forhold til informationssikkerhed i mainframeinstallationer, herunder samarbejde om fælles mainframeinstallationer. Gruppen vil mødes 2-3 gange årligt.

Hvis erfa-gruppen har interesse for din organisation, er du velkommen til at kontakte Center for Cybersikkerhed på cfcs@cfcs.dk for yderligere oplysninger.