[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Formålet med loven er først og fremmest at etablere et samlet lovgrundlag for Center for Cybersikkerhed, der blev oprettet i 2012 som en del af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Baggrunden for loven er, at danske myndigheder og virksomheder i stigende grad udsættes for cyberangreb, og den nye lov styrker Center for Cybersikkerheds muligheder for at undersøge og forebygge disse cyberangreb. Endvidere sikrer den nye lov, at der er en entydig og restriktiv regulering af Center for Cybersikkerheds behandling af data.

Samtidigt har Forsvarsministeriet udstedt nye retningslinjer vedrørende behandling af data i og fra Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste. Retningslinjerne sikrer, at den interne udveksling af oplysninger mellem Center for Cybersikkerhed og den øvrige del af Forsvarets Efterretningstjeneste også fremadrettet sker med respekt for retssikkerheden og den personlige frihed.

 

Læs mere om lov om Center for Cybersikkerhed

Læs mere om Forsvarsministeriets retningslinjer