[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

I begyndelsen af september afholdt Center for Cybersikkerhed det første møde i den nyoprettede tværministerielle kontaktgruppe vedrørende cybersikkerhed. Kontaktgruppen er blevet nedsat for at sikre, at ministeriernes topledelser har den mest opdaterede viden om, hvilke cybertrusler de statslige myndigheder står over for – og hvordan de kan sætte ind mod de avancerede angreb. Målet er at styrke cybersikkerheden i Danmark ved løbende at koordinere og udveksle informationer mellem de offentlige myndigheder på tværs af sektorerne.

Baggrunden for at nedsætte kontaktgruppen er, at danske myndigheder i stigende grad er udsat for cyberangreb, hvor statslige aktører, grupper og enkeltpersoner forsøger at trænge ind i den danske it- og teleinfrastruktur. Der har således i 2013-2014 været en række alvorlige cyberangreb i Danmark, hvoraf flere kan henføres til såkaldte APT-hackergrupper. APT står for Advanced Persistent Threats, og APT-angreb er blandt de alvorligste cybertrusler mod danske myndigheder.

Formand for kontaktgruppen er chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen. Kontaktgruppen mødes fremover 2-3 gange årligt.