[Oprindeligt publiceret af Center for Cybersikkerhed]

Center for Cybersikkerhed er opmærksom på en målrettet ransomware-kampagne, som har ramt flere europæiske industrivirksomheder. Center for Cybersikkerhed udsender derfor dette generelle varsel om risiko for flere målrettede ransomware-angreb. Center for Cybersikkerhed følger situationen, men er ikke bekendt med igangværende angreb i Danmark.

Center for Cybersikkerhed anbefaler, at man træffer generelle forebyggende foranstaltninger, herunder at etablere en proces for håndtering af sikkerhedshændelser. En fungerende backup og restore-proces fra offline-backup øger desuden robustheden i forhold til at genetablere ramte systemer. Segmentering af netværk reducerer også mulighederne for malware for at sprede sig mellem kritiske produktions- og forretningssystemer. Begrænsning af privilegerede brugerkonti kan desuden begrænse muligheden for malware for at sprede sig fra klienter til kritiske netværkskomponenter.

Center for Cybersikkerheds situationscenter har orienteret de decentrale informationssikkerhedsenheder.