Den generelle trussel fra fremmede staters efterretningsvirksomhed i Danmark vurderes at være specifik og vedvarende, og truslen fra cyberspionage er meget høj. Ministre og centrale embedsmænd er oplagte mål for spionage. For at styrke beskyttelsen mod spionage har Center for Cybersikkerhed sammen med PET og Statens IT udarbejdet et koncept for styrket sikkerhed på mobile enheder. Konceptet er beskrevet i Håndbog i sikkerhed for mobile enheder, som er målrettet ministre, departementschefer, særlige rådgivere og udvalgte medarbejdere i ministerierne.

Konceptet udrulles aktuelt i ministerierne, og de sikkerhedstiltag, der fremgår af håndbogen, vil således blive implementeret i de enkelte ministerier i takt med, at udrulningen gennemføres.
  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    28. marts, 2023

Hent publikation