Traditionelt har organisationens regler, retningslinjer og rutiner for informationssikkerhed taget udgangspunkt i en arbejdssituation, hvor det primære arbejdssted er på kontoret i fysisk nærhed af kolleger og it/sikkerhedsansvarlige kolleger.

 

I takt med at arbejdet flytter hjem eller ud i byen, er disse regler, retningslinjer og rutiner ikke nødvendigvis dækkende eller tilstrækkelige for at opretholde organisationens sikkerhed. Derfor er der behov for, at du som medarbejder er opmærksom på dine rutiner og din adfærd, så du – uanset hvor din fysiske arbejdsplads er – kan bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau i din organisation.

 

Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen giver dig i denne vejledning en række konkrete bud på, hvad du som medarbejder selv kan gøre for at øge sikkerheden, når du gør brug af distancearbejde. Hvis du er i tvivl om, hvordan du efterlever rådene, bør du spørge din it-support eller it-sikkerhedsfunktion, hvis der er en sådan. Hvis det ikke er tilfældet, må du hente hjælp hos din chef eller anden med ledelsesansvar.

  • Udgiver

    CFCS og Digitaliseringsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    29. januar, 2021

Hent publikation