Anvisning

Organisationen skal som minimum logge:

  • Tid (UTC)
  • Handling (eksempelvis karantæne eller blokering)
  • Proces/filnavn/aktivitet der forårsager begivenheden.

 

Formål

Logs fra antimalware-sandbox-systemer, antivirus , endpoint detection and response (EDR) og logs fra intrusion detection system (IDS) bidrager til et samlet overblik over angrebsforsøg og eksempelvis forsøg på afvikling af malware.

 

Bemærkninger

Fra vejledningen: ”Logning - en del af et godt cyberforsvar

 

Sikkerhedskoncept
Identify Protect Detect ✓ Respond Recover

 

Beskyttelsesformål
Fortrolighed ✓ Integritet ✓ Tilgængelighed ✓

 

Organisatorisk niveau
Topledelse Forretnings- og it-ledelse Implementering og drift ✓

 

Referencer: I overensstemmelse med
ISO/IEC 27001:2022 Annex A 8.15 Logging
ISO/IEC 27002:2022 8.15 Logging
NIST Cybersecurity Framework 1.1 DE.AE-3

 

Nationale anbefalinger

Sidst opdateret 24. november, 2023 - Kl. 12.59