Denne vurdering orienterer om ændringen af trusselsniveauet for truslen fra cyberaktivisme mod Danmark. Formålet med vurderingen er at give en uddybende begrundelse for det forhøjede trusselsniveau, der hæves på baggrund af den seneste tids cyberaktivistiske angreb mod vesteuropæiske NATO-lande.

 

Truslen fra cyberaktivisme mod Danmark er MIDDEL. CFCS hæver dermed trusselsniveauet fra LAV til MIDDEL. Når trusselsniveauet fra cyberaktivisme hæves til MIDDEL betyder det, at der er en generel trussel mod Danmark, og at det er muligt, at danske virksomheder og myndigheder på kort sigt rammes af aktivistiske cyberangreb.

 

CFCS hæver trusselsniveauet på baggrund af aktivistiske cyberangreb udført i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine og efterfølgende reaktioner på krigen. Når trusselsniveauet for cyberaktivisme hæves på grund af konkrete aktiviteter udført af pro-russiske cyberaktivister forbundet med situationen i Ukraine, betyder det ligeledes, at niveauet kan ændre sig igen med kort varsel afhængigt af krigens udvikling.

 

På globalt plan er antallet af aktivistiske cyberangreb faldet de seneste år, men Ruslands invasion af Ukraine har skabt stor opmærksomhed i dele af det aktivistiske miljø. Hvor cyberaktivistiske angreb indledningsvist skete i direkte forlængelse af krigen og var fokuseret mod Rusland, Ukraine og Belarus, har cyberaktivistiske angreb nu også ramt europæiske NATO-lande.

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    18. maj, 2022

Hent publikation