(Denne trusselsvurdering er fra 2013, men er bevaret som historisk materiale. Du finder de aktuelle trusselsvurderinger fra CFCS under 'Cybertruslen')

"De alvorligste cybertrusler mod Danmark kommer fra statslige aktører, som bl.a. ved brug af deres nationale efterretningstjenester udnytter cyberspace til spionage og tyveri af intellektuel ejendom, som eksempelvis informationer om udvikling, forskning eller forretningshemmeligheder.

Ikke-statslige aktører i form af hacktivister og cyberkriminelle udgør ligeledes en trussel mod Danmark. Center for Cybersikkerhed vurderer, at disse grupper har en kapacitet til at forstyrre eller forårsage mindre skade på dansk informations- og kommunikationsteknologisk infrastruktur samt indhente og offentliggøre følsomme data.

En alvorlig og stigende trussel er de såkaldte ”Supply chain threats”, hvor der allerede i produktionen af hard- og software bliver installeret malware eller teknisk styrbare komponenter, som en aktør skjult kan fjernstyre over internettet."

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    30. januar, 2013

Hent publikation