(Denne trusselsvurdering er fra 2016, men er bevaret som historisk materiale. Du finder de aktuelle trusselsvurderinger fra CFCS under 'Cybertruslen')

"Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) vurderer, at fremmede stater scanner it-systemer i Danmark for at søge efter sårbarheder og installere bagdøre i systemerne.

Ved at installere bagdøre i systemerne opbygger staterne et netværk af maskiner, som de senere kan angribe eller bruge til at angribe andre prioriterede mål.

CFCS har kendskab til angreb i Danmark og lignende aktiviteter i andre lande, hvor sårbarheder i itsystemer blev udnyttet.

Det er meget sandsynligt, at stater eller statsstøttede grupper fortsat vil scanne danske mål for at finde og udnytte kendte sårbarheder i it-systemer.

CFCS vurderer, at truslen fra cyberspionage mod danske myndigheder og private virksomheder fortsat er MEGET HØJ."

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    29. juni, 2016

Hent publikation