(Denne trusselsvurdering er fra 2016, men er bevaret som historisk materiale. Du finder de aktuelle trusselsvurderinger fra CFCS under 'Cybertruslen')

"Trusselsvurderingsenheden ved Center for Cybersikkerhed (CFCS) vurderer, at der er en vedholdende cyberspionagetrussel mod forsvars- og aerospaceindustrien i Danmark. Truslen fra cyberspionage mod forsvars- og aerospaceindustrien i Danmark er MEGET HØJ, og CFCS vurderer, at der fra visse trusselsaktører aktuelt er særligt fokus på virksomheder, der beskæftiger sig med teknologier og tjenester med relevans for aerospace."

  • Udgiver

    Center for Cybersikkerhed

  • Udgivelsesdato

    31. maj, 2016

Hent publikation