Anvisning

Organisationen skal logge:

  • Tid (UTC)
  • Afsenderens eksterne IP-adresse.  Hvis webservere står bag ved en proxy/load-balancer er det vigtigt at få den oprindelige klient IP-adresse.  handling (GET, POST, etc.)
  • URL
  • Http header inkl. user-agent strenge
  • Antal afsendte og modtagne bytes

 

Formål – risici anbefalingen imødegår

Nogle angribere bruger webservere til at opnå eller opretholde adgang til et netværk.

 

Bemærkninger

Fra vejledningen: ”Logning - en del af et godt cyberforsvar

 

Sikkerhedskoncept
Identify Protect Detect ✓ Respond ✓ Recover

 

Beskyttelsesformål
Fortrolighed ✓ Integritet ✓ Tilgængelighed ✓

 

Organisatorisk niveau
Topledelse Forretnings- og it-ledelse Implementering og drift ✓

 

Referencer: I overensstemmelse med
ISO/IEC 27001:2013 A.12.4 Logging and monitoring
ISO/IEC 27002:2021 DIS 8.15 Logging
NIST Cybersecurity Framework DE.AE-3

 

Nationale anbefalinger

Sidst opdateret 18. juni, 2021 - Kl. 08.50