Anvisning

Organisationens samlede regelsæt for logning skal indeholde:

  • Regler for sikring af opdateret dokumentation af infrastrukturen.
  • Regler for at de personer, der skal anvende loggen - interne medarbejdere eller eksterne konsulenter - er blevet inddraget i udformningen af reglerne samt krav om dokumentation herfor
  • Regler for, hvordan logs, der genereres hos leverandører, behandles. F.eks. hvem ejer logs og vil det det være forbundet med merudgifter at få logs udleveret.
  • Regler om, hvor logs gemmes. (se anbefalingen ”Opbevaring af log”)
  • Regler om, hvordan en fælles tidsangivelseskilde genereres.
  • Regler for en proces, der sikrer, at logning tænkes ind ved implementering af nye systemer.
  • Regler for tilstedeværelse af de nødvendige kompetencer til analyse af de indsamlede logs
  • Regler om krav til test af at logs, så det sikres, at de indeholder det forventede.
  • Regler om at logs opbevares i minimum 13 måneder.

 

Formål – risici anbefalingen imødegår

At sikre at organisationens logningspolitik efterleves.

 

Bemærkninger

Fra vejledningen: ”Logning - en del af et godt cyberforsvar

 

Sikkerhedskoncept
Identify Protect Detect ✓ Respond ✓ Recover

 

Beskyttelsesformål
Fortrolighed ✓ Integritet ✓ Tilgængelighed ✓

 

Organisatorisk niveau
Topledelse Forretnings- og it-ledelse ✓ Implementering og drift

 

Referencer: I overensstemmelse med
ISO/IEC 27001:2013 A.12.4 Logging and monitoring
ISO/IEC 27002:2021 DIS 8.15 Logging
NIST Cybersecurity Framework DE.AE-3

 

Nationale anbefalinger

Sidst opdateret 18. juni, 2021 - Kl. 08.50