Anvisning

Organisationen skal:

  • Sikre at alle relevante logs opbevares centralt.
  • Sikre, at der bliver taget back up af alle relevante logs. Eller på anden måde sikre, at logs bevares.
  • Kontrollere, at de opbevarede logs er anvendelige, dvs. er tilgængelige, tilstrækkeligt detaljerede og er opbevaret i et anvendeligt format.
  • Sikre, at der er tilstrækkelig lagerplads til opbevaring af logs i overensstemmelse med de af organisationen fastsatte opbevaringsperioder (se anbefaling: ”regler for logning”).
  • Sikre, at alle logdata er tilstrækkeligt beskyttet i forhold til deres tilgængelighed, integritet og fortrolighed.
  • Sikre, at logs ikke indeholder unødvendige persondata. Alternativt sikre anonymisering eller pseudonymisering af data.

 

Formål – risici anbefalingen imødegår

At sikre, at organisationens logs kan anvendes i tilfælde af, at der skal gennemføres sikkerhedsmæssige analyser af dem.

 

 

Sikkerhedskoncept
Identify Protect Detect ✓ Respond ✓ Recover

 

Beskyttelsesformål
Fortrolighed ✓ Integritet ✓ Tilgængelighed ✓

 

Organisatorisk niveau
Topledelse Forretnings- og it-ledelse ✓ Implementering og drift ✓

 

Referencer: I overensstemmelse med
ISO/IEC 27001:2013 A.12.4 Logging and monitoring
ISO/IEC 27002:2021 DIS 8.15 Logging
NIST Cybersecurity Framework DE.AE-3

 

Nationale anbefalinger

Sidst opdateret 18. juni, 2021 - Kl. 08.50