Anvisning

Organisationen skal logge:

  • Tid (UTC)
  • DNS-forespørgslen
    • indhold og svar
    • oplyst IP-adresse
  • Afsenderens IP-adresse eller/og hostnavn

 

Formål – risici anbefalingen imødegår

At bevare information om, hvilket internt system (pc’er, servere mv.), der har - eller har forsøgt - at foretage et navneopslag samt tidspunktet for opslaget.

 

Bemærkninger

Fra vejledningen: ”Logning - en del af et godt cyberforsvar

 

Sikkerhedskoncept
Identify Protect Detect ✓ Respond ✓ Recover

 

Beskyttelsesformål
Fortrolighed ✓ Integritet ✓ Tilgængelighed ✓

 

Organisatorisk niveau
Topledelse Forretnings- og it-ledelse Implementering og drift ✓

 

Referencer: I overensstemmelse med
ISO/IEC 27001:2013 A.12.4 Logging and monitoring
ISO/IEC 27002:2021 DIS 8.15 Logging
NIST Cybersecurity Framework DE.AE-3

 

Nationale anbefalinger

Sidst opdateret 18. juni, 2021 - Kl. 08.50