Anvisning

Organisationen skal logge:

  • Tid (UTC)
  • Klientens hostnavn
  • Klientens MAC-adresse
  • Den tildelte IP-adresse

 

Formål – risici anbefalingen imødegår

At bevare information om, hvilke interne enheder (f.eks. arbejdsstationer), der har anvendt en given IP-adresse på et bestemt tidspunkt.

 

Bemærkninger

Fra vejledningen: ”Logning - en del af et godt cyberforsvar

Organisationen kan samle de samme data via logs på alle endpoints. Dette kræver dog central logning.

 

Sikkerhedskoncept
Identify Protect Detect ✓ Respond ✓ Recover

 

Beskyttelsesformål
Fortrolighed ✓ Integritet ✓ Tilgængelighed ✓

 

Forudsætning

At der er etableret central logning.

 

Organisatorisk niveau
Topledelse Forretnings- og it-ledelse Implementering og drift ✓

 

Referencer: I overensstemmelse med
ISO/IEC 27001:2013 A.12.4 Logging and monitoring
ISO/IEC 27002:2021 DIS 8.15 Logging
NIST Cybersecurity Framework DE.AE-3

 

Nationale anbefalinger

Sidst opdateret 18. juni, 2021 - Kl. 08.48